Rodo

Polityka prywatności, cookies i ochrony danych osobowych

1. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych są firmy:

 • Usługi Turystyczne Tu i Tam Paweł Nowakowski | ul. Czarnieckiego 13/11 | NIP: 8661744411
 • Tu i Tam sp. z o.o. | ul. Czarnieckiego 13/11 | 28-230 Połaniec | NIP: 8661752008 | KRS: 0001072836 

(zwane dalej Tu i Tam).

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Tu i Tam oraz serwis internetowy www.tuitam.com.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

3. Tu i Tam dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług Tu i Tam.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Tu i Tam zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • korzystania z usługi rezerwacji za pośrednictwem strony www.tuitam.com.pl,
 • drogą telefoniczną, e-mailową oraz w biurach agencyjnych;
 • dołączenia do bazy mailingowej;
 • korzystania z formularza kontaktowego w serwisie;
 • korzystania z kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych;
 • wypełnienia formularza kontaktowego drogą elektroniczną lub/i pisemnie
 • podczas eventów i konkursów, których jesteśmy organizatorem lub partnerem;

3. W przypadku korzystania z usługi rezerwacja, Użytkownik podaje następujące dane:

 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo);
 • datę urodzenia;
 • serię i numer dowodu tożsamości lub paszportu;
 • wzór podpisu.

4. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z dołączenia do bazy mailingowej Użytkownik podaje adres e-mail.

5. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail.

6. W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.

7. Podczas przeglądania naszego Serwisu możemy gromadzić także informacje nt.:

 • preferencji dotyczących podróży;
 • aktywności w obrębie naszych stron internetowych;
 • kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji;
 • sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki;
 • preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności.

§ 2 Wymagane dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy

1. Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać Umowę, a tym samym świadczyć usługę:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon, adres e-mail, nr dowodu osobistego i/lub paszportu

2. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane powyższe dane osobowe, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie można korzystać z naszych usług turystycznych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub ubezpieczeniowych. Poza takimi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

§ 3 Udostępniane dane osobowe innych osób

1. Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.

Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

§ 4 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Tu i Tam przetwarza zebrane dane osobowe w celu realizacji usług wynikających z realizacji niezbędnej do wykonania Umowy Zgłoszenie oraz zarządzania Twoimi rezerwacjami.

2. Tu i Tam przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych.

3. Tu i Tam przetwarza zebrane dane, aby móc kontaktować się i przesyłać specjalnie przygotowane oferty. Dzięki nim Użytkownik ma dostęp do:

 • indywidualnie przygotowanych ofert;
 • informacji o produktach i ofertach;
 • informacji o promocjach i akcjach specjalnych;
 • informacji o spotkaniach i imprezach organizowanych specjalnie dla naszych Klientów;
 • informacji o możliwości uczestnictwa w konkursach i promocjach;
 • udziału w programach lojalnościowych.

4. Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

5. Z danych osobowych możemy korzystać w celu prowadzenia badań rynku, badania satysfakcji klienta, rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów oraz komunikacji z klientami.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników i administrowania Serwisem.

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ułatwienia komunikacji marketingowej, personalizacji doświadczeń klienta, poznania zainteresowań, monitorowania aktywności, wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań oraz dostarczania najlepiej dopasowanych do Użytkownika ofert.

8. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i paragonów, ewidencja reklamacji).

§ 5 Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe

1. Dane osobowe udostępniamy firmom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, obiektom, w którym wykupiony jest pobyt, przewoźnikom, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz Inspekcji Sanitarnej.

§ 6 Czas przechowywania danych osobowych

1. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozpatrywania reklamacji w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

§ 7 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Tu i Tam za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Tu i Tam usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. Tu i Tam wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika. Ich ważność jest ściśle uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po upływie tego czasu jest automatycznie usuwana.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Tu i Tam wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Informacje o ustawieniach popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania polityki cookies można sprawdzić w poniższych linkach:

6. Tu i Tam może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.

7. Adres IP jest wykorzystywany przez Tu i Tam przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Tu i Tam nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 8 Dostęp do danych, uprawienia i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Tu i Tam oraz za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

2. Przepisy reguluje unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych).

3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie uprawnieni pracownicy Tu i Tam.

4. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych należy wysłać wiadomość na podany adres e-mail: biuro@tuitam.org , lub adres pocztowy: Biuro Podróży Tu i Tam, ul. Czarnieckiego 13/11, 28-230 Połaniec.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych.

6. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie może być uwzględnione, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas. W przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, powinny być usunięte w celu wywiązania się z przepisów prawa.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe, dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

8. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

9. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy dane są nieprawidłowe. W takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu pozwalającego na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

10. Od dnia 25 maja 2018 roku użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowane dla tego celu.

11. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy.

12. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

13. Dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od użytkownika i za jego zgodą na podstawie danych wymienionych §1 pkt. 2 oraz §1 pkt. 1.

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Tu i Tam poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@tuitam.org.

3. Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2024.