Rezygnacja

Rezygnacja z wycieczki jednodniowej

  • w przypadku rezygnacji z wyjazdu na więcej niż 7 dni wpłacona kwota zostanie przeznaczona na voucher, który jest ważny 1 rok
  • jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 7 dni - wpłacone środki nie  zostaną zwrócone
  • istnieje możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika

Rezygnacja z wycieczki trwającej dłużej niż 24 godziny

Z tytułu rezygnacji z Imprezy Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Organizator informacyjnie podaje, że w przypadku imprez autokarowych historycznie średnie koszty potrąceń kształtują się następująco:

  • do 50 dni przed dniem wyjazdu – do 10% ceny imprezy
  • od 49 do 31 dni przed dniem wyjazdu – do 30% ceny imprezy
  • od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – do 60% ceny imprezy
  • od 13 dni przed dniem wyjazdu lub później – do 90% ceny imprezy.