Podróże z klasą

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania wycieczek szkolnych z programu "Podróże z klasą".

Co możemy dla Was zrobić?

 • Przygotujemy dla Państwa program wycieczki dostosowany do wymagań Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Pomożemy napisać wniosek (w części dotyczącej trasy wycieczki oraz kalkulacji kosztów).
 • Zorganizujemy dla Państwa wyjazd od A do Z.
 • Rozliczymy wyjazd. Wystawimy łączną fakturę, zgodnie z kalkulacją kosztów we wniosku.

Na jakie dofinansowanie możecie liczyć?

 • 20000 zł na grupę na wycieczkę dwudniową
 • 30000 zł na grupę na wycieczkę trzydniową
 • 40000 zł na grupę na wycieczkę czterodniową
 • 50000 zł na grupę na wycieczkę pięciodniową

Co z brakującą kwotą?

 • różnicę między rzeczywistym kosztem wycieczki (wynikającym z naszej oferty), a kwotą dofinansowania mogą pokryć Rodzice lub Opiekunowie

Ile wniosków może złożyć szkoła?

 • w przypadku szkoły podstawowej: 

a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);

b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);

c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII).

 • w przypadku szkoły ponadpodstawowej (w przypadku zespołu szkół - osobno dla każdego typu szkoły):

a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;

b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;

c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

Wnioski należy przygotować do 19 czerwca. Otwarcie systemu nastąpi 19 czerwca o godzinie 10:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wycieczki organizowane w ramach przedsięwzięcia mogą odbywać się w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 15 grudnia 2024 r. 

Jak zamówić wyjazd?

Przykładowe propozycje wycieczek znajdują się w zakładce WYCIECZKI SZKOLNE.

Jeśli są Państwo zainteresowani przygotowaniem kalkulacji do wniosku to zapraszamy do kontaktu mailowego: zapisy@tuitam.org.
Najważniejsze informacje, które należy podać:

 • Nazwa i adres szkoły
 • Kierunek wycieczki
 • Liczba dni
 • Liczba uczestników i opiekunów
 • Numer telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie wycieczki.

Jesteśmy w stanie zorganizować wyjazd w każdy zakątek Polski. Doradzimy Państwu, które miejsca są szczególnie atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę oraz pomożemy przy wypełnieniu wniosku.

Szczegóły programu: https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

"Podróże z klasą" i Biurem Podróży Tu i Tam