Bezpieczeństwo

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo opracowaliśmy procedury, które będą obowiązywały na naszych wyjazdach do czasu zakończenia pandemii Sars-Cov-2. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o ich przestrzeganie w trakcie wyjazdów turystycznych.

1.    Przygotowanie do wyjazdu

 • Prosimy o zaopatrzenie się w maseczkę ochronną oraz obserwowanie swojego stanu zdrowia przed wyjazdem;
 • W dniu wyjazdu prosimy o kontrolne zbadanie temperatury;

2.    Zbiórka uczestników i wyjazd na imprezę

 • Biuro Podróży Tu i Tam współpracuję ze sprawdzonymi przewoźnikami, których autokary są regularnie ozonowane oraz posiadają odpowiednie filtry powietrza (filtry HEPA);
 • Autokar zostanie wyposażony w środek dezynfekcyjny, który będzie znajdował się przy wejściu do autokaru;
 • W miarę możliwości prosimy o przyjście na miejsce zbiórki bez osób towarzyszących, w celu ograniczenia zbędnych kontaktów i zapewnienia bezpiecznych odległości;
 • W miarę możliwości podczas zbiórki prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz o pojedyncze podchodzenie do pilota wycieczki w celu odprawy;
 • W autokarze nie będą serwowane napoje oraz nie będzie czynna toaleta;
 • Obsługa autokaru ma prawo do zbadania temperatury uczestnikowi wyjazdu termometrem bezdotykowym;
 • W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5˚C) lub innych objawów chorobowych tj. kaszel, Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe;
 • W przypadku wyjazdów na kolonie oraz obozy młodzieżowe temperatura będzie badana obligatoryjnie przez Kierownika lub Wychowawców.

3.    Realizacja programu wyjazdu

 • Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Biuro Podróży Tu i Tam zostaną wyposażeni w zestawy słuchawkowe, które umożliwią zachowanie dystansu podczas zwiedzania. Zapewniamy dostęp do zestawów słuchawkowych w przypadku grup liczących minimum 25 osób;
 • W trakcie trwania imprezy nasi piloci będą unikali zatłoczonych miejsc. W dalszym ciągu zależy nam na pełnej realizacji programu, dlatego w miarę możliwości będzie on realizowany w całości, a ewentualne zmiany zostaną Państwu przedstawione przed wyjazdem;
 • Zwiedzanie wnętrz będzie odbywało się zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obiektów. O wymienionych procedurach poinformuje Państwa pilot wycieczki;

4.    Procedura w przypadku podejrzenia zachorowania podczas wyjazdu

 • W przypadku wystąpienia lekkich objawów, które zdarzały się również w czasie podróży przed epidemią COVID-19, zapewnimy w miarę możliwości izolację uczestnika od reszty grupy. W przypadku objawów wymagających kontaktu z lekarzem – zapewnimy poradę telefoniczną lub fizyczną wizytę, w ramach Państwa ubezpieczenia;
 • Ewentualne dalsze działania będą podejmowane po konsultacji przez lekarza;
 • W przypadku konieczności odbycia kwarantanny, po uzgodnieniu z lekarzem oraz odpowiednimi służbami sanitarnymi oraz ubezpieczycielem będziemy starali się zapewnić Państwu jak najszybszy transport do miejsca zamieszkania, w celu odbycia kwarantanny domowej;
 • Ubezpieczenie, którym są Państwo objęci w trakcie wyjazdu, zapewnia ochronę w przypadku zakażeń wirusowych, w tym zakażeń Sars-Cov-2;
 • W przypadku wyjazdów na kolonie lub obozy młodzieżowe, Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka z wypoczynku w ciągu 48 godzin od potwierdzenia zakażenia Sars-Cov-2;
 • Biuro Podróży Tu i Tam do każdego przypadku zachorowania będzie podchodziło indywidualnie oraz uzgodni procedurę z Uczestnikiem, Rodzicem lub opiekunem prawnym;
 • Wszystkie wyjazdy organizowane są zgodnie z zaleceniami GIS i Ministerstwa Zdrowia.